Schadetaxaties in Groningen van woningen die kampen met aardbevingsschade worden niet altijd goed uitgevoerd. Er wordt geen vast protocol gehanteerd door de verschillende taxateurs. De schadeomvang wordt daardoor vaak onjuist of onvolledig ingeschat. De eigenaar loopt vervolgens het risico dat de vergoeding niet toereikend is om de schade aan zijn huis te kunnen herstellen.

Vereniging Eigen Huis wil dat huiseigenaren  preventief een onafhankelijke inspectie van hun woning kunnen laten uitvoeren, nog voordat er mogelijkerwijs schade optreed. Een expert maakt een opname van de bestaande situatie en spoort gebreken en zwakke plekken van de woning op, waardoor er bij schade geen discussie is over de oorzaken. Het voorkomen van onveilige situaties en schade moet de meeste aandacht krijgen.Vereniging Eigen Huis adviseert daarnaast Groningse huiseigenaren om altijd een contra-expertise te laten uitvoeren, nadat de schade door de NAM is getaxeerd. De NAM vergoedt de kosten van de second opinion.

Meer lezen? Kijk op Eigenhuis.nl.