Woningbouwcorporaties hebben te maken met banenverlies. Duizenden mensen raken hun baan kwijt, waarvan een groot deel door gedwongen ontslag. Dit werd onlangs gepubliceerd door het onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl, na een enquête onder directeuren van woningbouwcorporaties.

Door onder andere de verhuurdersheffing, een door het rijk opgelegde bijdrage aan bezuinigingen, en kostbare nieuwbouwprojecten hebben de corporaties het financieel niet gemakkelijk. Om hun financiële buffers in stand te houden proberen ze het personeelsbestand te verkleinen.

Naast het ontslaan van personeel word er ook getracht om meer woningen te verhuren, en daarnaast ook de efficiëntie te verhogen.

Bron: NRC.