Woningcorporaties in Groningen hebben een bedrag van 165 miljoen gereserveerd om te investeringen in krimpgebieden in de provincie. Dit bedrag wordt gebruikt om meer dan 900 nieuwe huurwoningen te bouwen. Daarnaast worden ook 1600 sociale huurwoningen gesloopt.

Een programma is samengesteld door de provincies Groningen, De Marne en regio’s in Oost-Groningen. Dankzij het programma om de sociale woningen te slopen verkrijgen de woningbouwcorporaties een korting op de verhuurdersheffing die kan oplopen tot wel 24 miljoen. Dit bedrag wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van de huurwoningen.

Het programma gaat de verwachte leegstand tegen, waardoor de krimp van huishoudens in de provincie zo aan banden wordt gelegd. Ook zorgt de nieuwbouw voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en daarbij een verduurzamingsproces. Zo zorgt de nieuwbouw van huurwoningen in de provincie Groningen voor een tegengaan van verloedering.

Bron: Cobouw